szampan-iskry
Aktualności

ISO 9001:2015 już z nami

ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy potwierdzenia standardów produkcji i obsługi zgodnie z ISO 9001:2015. Jest to dla nas kolejny etap rozwoju naszej firmy i jednocześnie stanowi uznanie dla całej kadry, która podchodzi do wielu zagadnień bardzo systemowo już od pierwszej certyfikacji.

Lechpod-ISO-9001-2015

Osiem zasad jakości:

  1. Zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów).
  2. Przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju).
  3. Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie).
  4. Podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów).
  5. Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami).
  6. Ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów).
  7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji).
  8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Similar Posts